Strategi

For å nå målene om verdiskapning og merkevarebygging er det viktig å ha en klar strategi for utvikling og implementering av design. En designstrategi er et styringsverktøy for helhetlige løsninger – både på kort og lang sikt.

Vi utvikler firma- og prosjektprofilering og merkevarebygging fra kommunikasjonsstrategi, navnevalg og logo, til hele designprogram og implementering i ulike medier.

Design

Våre kunder skal skape positive, visuelle utrykk. Vi utvikler helhetlige designløsninger med særpreg og identitet. Designen og det visuelle uttrykket gir gjenkjennelse, og er en viktig del av merkevarebyggingen.

 

I denne prosessen inngår logo-/profilutvikling, webdesign, bokdesign, brosjyrer og årsberetninger, annonsekampanjer, utstillingsmateriell, skilt, profilmateriell, emballasjedesign, interaktive presentasjoner m.m.

Kommunikasjon

Kommunikasjon handler enkelt sagt om å overføre informasjon mellom personer eller fra kunde til målgruppe. Vi utvikler en kommunikasjonsplattform sammen med våre kunder, som definerer hvem, hvor og hvordan.

 

I denne prosessen finner, og utvikler vi verdier og særpreg for kunde og produkt i forhold til målgruppe og målsetting. Vi utvikler helhetlige kommunikasjonsløsninger med implementering av design og budskap.